Gizarteari gune interesgarriak aurkitzen lagunduko dion sistema bat martxan jartzeko proiektu pilotua da Bertatik. Bizitzeko leku bat edo negozioa abiarazteko leku egoki bat aurkitu nahi duten pertsonentzat helburu.

Zelan funtzionatzen du
Bertatik ekimenak?

Gizartean eskuragarri dauden datu ireki guztiak erabiliz, Bertatik zerbitzuak herritarrentzako zerbitzu bat izan nahi du, Arabako lurralde historikoaren barruan etxebizitza edo merkataritza kontuak konpontzeko.

Proiektu honetarako erabilitako metodologia Design Thinking da. Gaur egun, proiektuaren lehen faseetan gaude, Bertatik produktua garatzeko ildo egokiena identifikatzen.

Design Thinking
Metodologia

6 fase aurreikusten dira Metodologiaren Prozesuan. Nahi beste (arrazoizko) alditan errepikatuz (iterazioak deritzoguna)


  • Arazoa ulertu

  • Definitu + Ikertu

  • Asmatu

  • Prototipoa eraiki

  • Prototipoa probatu

  • Konponbidea aurkeztu

Arazoa ulertu: Enpatia

Helburua
Arazoa ulertzea eta harekiko enpatia garatzea. Arazoa bizitzen ari diren pertsonak identifikatuz eta haiengandik ikasiz, horietatik abiarazteko behar, emozio eta larrialdi bereziak zein diren jakiteko.

Arazoa definitu eta ikertu irtenbidea

Helburua
Arazoa hitzetan definitu eta ikertu. Egungo egoeraren azterketa egin (merkatu-ikerketa). Iraganeko soluzioei edo hurbilketei buruz ikertzen eta ikasten da, eta haietatik ikas dezakete. Oso tresna erabilgarria: Elevator Pitch.

Asmatu

Helburua
Produktua edo zerbitzua asmatzea eta kontzeptualizatzea. Arazoa bideratu eta ezarrita, ideia eta irtenbide posible guztiak proposatzen dira, sormenez eta askatasunez, zentzugabeak edo ezinezkoak diruditen arren. Erabilitako tresna: Taula (BAI/AGIAN/EZ)

Prototipoa eraiki

Helburua
Produktuaren zirriborroa edo arazoa konpontzeko plana sortzea. Orain arte egindako ikerketa eta proposamenak baliozkotzea, betiere arazoa ulertzeko ikuspegia jarrita.

Prototipoa probatu

Helburua
Prototipoaren proposamena kontrastatzea eta produktua edo zerbitzua eboluzionatzea. Atzeraelikadura jasotzea. Prototipoak ez badu funtzionatzen, arazoa aztertzen da eta ideia berriak azaltzen dira konponbidea emateko. Prozesuaren aurreko faseetako proposamenekiko ikaskuntzak identifikatzen dira.

Konponbidea aurkeztu

Helburua
Egindako konponbide-proposamena aurkeztea eta prozesua berriro iteratu behar den baloratzea.

Proposamenak

Proiektuak

Ideas de negocio

Ideas de negocio

La posibilidad de poner Ideas de Negocio requiere de realizar un estudio correcto y coherente con el entorno para obtener el éxito esperado. A la